onsdag 18. september 2013

JEGVi har arbeidet med identitet og elevene har hatt som oppgave å fremstille hvem de var som barn, hvem de er nå og hva de blir. Fargebruk og komposisjon er blitt brukt for å understreke budskapet i de ulike bildene. Det er brukt ulike teknikker i de tre ulike bildene og Illustrator er et av verktøyene som er anvendt.  I prosessen har elevene jobbet med ulike oppgaver rundt temaet identitet. Hvem er du på nettet? Lag en ordsky med dine positive egenskaper. Hvilke farger kler deg, høst, vinter, vår eller sommer? Er noen av oppgavene elevene har hatt i prosessen.

Det første bildet som handler om barndom er først bearbeidet i Illustrator før det ble overført ved hjelp av rutenett til bokpapp. I det andre bildet har elevene uttrykt seg gjennom typografi, skissene til dette er laget i Illustrator og elevene har brukt valgfri teknikk i produksjon av bildet. Det tredje bildet som er en abstrakt fremstilling av fremtiden er skisser og forarbeid gjort for hånd, her er det også benyttet valgfri teknikk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar